Shark

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest  KLUB SPORTOWY SHARK przy ul. Piłsudskiego 135H
92-318 w Łodzi.

1.Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umów oraz przeprowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.

2.KLUB SPORTOWY SHARK może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

- dane osobowe (np.: imię i nazwisko, adres zameldowania),

- dane kontaktowe (np.: adres korespondencyjny, adres mailowy, numery telefonów)

- dane transakcyjne (np.: szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),

- dane kontaktowe (np.: szczegóły zawartych umów)

- dane komunikacyjne (np.: dane prowadzonej z Państwem komunikacji)

3.Odbiorcą danych osobowych jest KLUB SPORTOWY SHARK w tym upoważnieni pracownicy klubu oraz instruktorzy. Pozyskane dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, np. gdy odbiorcami danych są:

- podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych

4.Państwa dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody wobec takiego przechowywania.

5.Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.W przypadku stwierdzenia naruszenia w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (UODO).

Zapoznałem(-am) się z treścią przedmiotowego dokumentu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych KLUB SPORTOWY  SHARK – z siedzibą w Łodzi ul. Piłsudskiego 135H 92-318  w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy oraz w celu prawidłowego przeprowadzenia szkoleń, treningów i zajęć rekreacyjnych, oraz działalności klubowej . Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą mailową na podany przeze mnie adres wszelkich informacji o aktualnych działaniach Klubu (wydarzenia, promocje, oferty itp.). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

FREE PASS
trenuj dziś za DARMO
ODBIERZ ZAPROSZENIE